TERMENI ȘI CONDIȚII

 

 

 1. DEFINIȚII

 

  1. Vânzător – reprezintă societatea  Kumotzi SRL

  2. Site – desemnează pagina web găzduită la adresa https://www.kumotz.com/, subdomeniile acestei adrese, inclusiv magazinul online disponibil la această adresă;

  3. Cumpărător – reprezintă orice persoană fizică cu vârsta de 16 ani împliniți, precum orice persoană juridică legal înființată și reprezentată sau plasează o Comandă prin intermediul Siteului;

  4. Cont – reprezintă secțiunea privată de Site deschisă de Cumpărător, accesibilă Cumpărătorului în baza unor date personale (adresă de e-mail și parolă); Contul include datele completate de Cumpărător în cuprinsul acestei secțiuni, pentru a căror acuratețe Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate;

  5. Client/Utilizator – orice persoană fizică cu vârsta de 16 ani împliniți, precum și orice persoană juridică legal înființată și reprezentată care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice din prezenta secțiune;

  6. Bunuri/Servicii – reprezintă orice elemente oferite public de Vânător prin intermediul Siteului, care pot fi achiziționate de către Cumpărător;

  7. Pagina individuală – reprezintă acea secțiune din Site dedicată pentru ilustrarea și descrierea unui Bun/Serviciu;

  8. Comanda – desemnează actul juridic în baza căruia Cumpărătorul își manifestă voința de a achiziționa de la Vânzător Bunuri/Servicii; Comanda poate fi materializată într-un document electronic generat în Cont, în corespondență electronică sau o convorbire telefonică, subsecvent confirmată printr-un document electronic;

  9. Contract – reprezintă acordul de voință dintre Vânzător și Cumpărător, încheiat la distanță, între persoane care nu sunt prezente, prin intermediul căruia Vânzătorul, subsecvent confirmării Comenzii, se obligă ferm să îi transfere Cumpărătorului proprietatea asupra Bunurilor comandate sau să îi furnizeze Serviciile solicitate;

  10. Plata – desemnează prestația efectuată de Cumpărător în schimbul Bunurilor sau Serviciilor comandate, constând în remiterea către Vânzător a unei sume de bani prin virament bancar, virament cu card sau numerar remis direct Vânzătorului sau unui intermediar al Vânzătorului;

  11. Livrarea – desemnează remiterea materială către Cumpărător a Bunurilor comandate sau prestarea finală către Cumpărător al Serviciilor solicitate;

  12. Curier – desemnează orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de transport/curierat rapid.

  13. Conținut – desemnează toate informațiile puse de Vânzător/aflate la dispoziția Cumpărătorului sau publicului prin intermediul Siteului și/sau a corespondenței scrise transmise de Vânzător Cumpărătorului; cu titlu exemplificativ, iar nu Limitativ, Conținutul poate consta în: cod informatic, fotografii (inclusiv persoanele sau obiectele surprinse în fotografii), desene, elemente grafice, caligrafie digitală, logo, marcă, asocieri cromatice, structuri textile și/sau vestimentare, alte însemne și/sau denumiri comerciale, text de orice tip (descrierea Vânzătorului, a Bunurilor/Serviciilor, a viziunii și misiunii de afaceri, textul aplicat pe elemente textile și/sau vestimentare), campanii publicitare, asocierea imaginii Vânzătorului cu alte persoane fizice sau juridice, identitatea digitală a Vânzătorului în cadrul unor rețele de socializare și alte asemenea;

  14. Stripe – desemnează furnizorul global de servicii digitale de plată, având ca adresă https://stripe.com/en-ro

  15. Wix – desemnează furnizorul global de servicii digitale și informatice de creare,  găzduire, mentenanță și operarea a Siteului și magazinului electronic aferent Siteului, având ca adresă https://www.wix.com/.

 

 

 1. POLITICA DE VÂNZARE

 

  1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

  2. Bunurile/Serviciile puse la dispoziție de către Vânzător prin intermediul Siteului sunt prezentate în Pagini individuale. Publicarea unui Bun/Serviciu pe Site nu reprezintă o ofertă fermă de vânzare, ci o prezentare a Bunului sau Serviciului, transferul proprietății fiind condiționat de confirmarea de către Vânzător a unei Comenzi plasate de Cumpărător în mod valabil.

  3. Imaginile și/sau videoclipurile publicate pe Paginile individuale au titlu de prezentare. Acest Conținut este realizat în condiții de studio, putând exista diferențe cromatice și/sau geometrice în raport cu Bunul/Serviciul livrat. Astfel de diferențe sunt cauzate de procesul de iluminare, captare și editare a Conținutului sau, după caz, de caracteristicile dispozitivului digital prin intermediul căruia Cumpărătorul accesează Siteul și Conținutul. Vânzătorul nu garantează Cumpărătorului faptul că Bunurile/ Serviciile comandate vor avea întotdeauna caracteristicile scontate de Cumpărător.

  4. Cumpărătorul inițiază o Comandă prin adăugarea Bunurilor/Serviciilor dorite în coșul virtual de cumpărături. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături nu îi garantează Cumpărătorului rezervarea Bunului/Serviciului sau disponibilitatea în stoc a Bunului/Serviciului respectiv.

  5. Cumpărătorul își manifestă decizia de a plasa Comanda prin validarea coșului de cumpărături și completarea câmpurilor necesare în formularul digital de Comandă.

  6. Prin plasarea unei Comenzi prin intermediul Siteului, Cumpărătorul este obligat să ia act și să accepte termenii și condițiile de față. Plasarea unei Comenzi nu reprezintă Contract. Această clauză se aplică și Comenzilor plasate telefonic sau prin corespondență scrisă.

  7. Prin plasarea comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

  8. Prin plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul consimte să fie contactat de Vânzător prin corespondență electronică sau telefonic în legătură cu Comanda.

  9. Notificările, corespondența electronică sau comunicările telefonice transmise de Vânzător Cumpărătorului subsecvent plasării unei Comenzi au strict rol informativ și nu reprezintă o confirmare a Comenzii.

  10. Vânzătorul are dreptul să denunțe unilateral o Comandă confirmată, fără nicio formalitate prealabilă în cazul în care:

   1. 2.10.1.există erori sau incidente în procesarea plății;

   2. 2.10.2.datele furnizate de Cumpărător în legătură cu Comanda nu sunt corecte;

   3. 2.10.3.există indicii privind activități frauduloase în legătură cu plasarea comenzii de către Cumpărător;

   4. 2.10.4.Bunul/Serviciul comandat este retras din producție/furnizare.

  11. Contractul dintre Cumpărător și Vânzător ia naștere și determină transferul proprietății Bunurilor/Serviciilor în patrimoniul Cumpărătorului astfel:

   1. 2.11.1.În cazul Comenzilor plătite în avans, la momentul recepționării de către Cumpărător a unei confirmări scrise sau telefonice a Comenzii;

   2. 2.11.2.În cazul Comenzilor a căror plată se face la Livrare (în sistem de ramburs), la momentul executării de către Cumpărător a plății către Vânzător sau intermediarul desemnat de Vânzător.

  12. Riscul cu privire la Bunuri se transferă de la Vânzător la Cumpărător începând cu momentul Livrării.

 

 1. POLITICA DE PREȚ

 

  1. Prețul Bunurilor și Serviciilor este exprimat pe Pagina individuală în moneda națională Leu (RON), include TVA, însă nu include costurile de livrare, cu excepția unor campanii sau oferte temporare, făcute publice în mod expres pe site.

  2. Cumpărătorul își asumă plata prețului afișat pe Pagina individuală la data plasării Comenzii, indiferent de fluctuațiile pozitive sau negative de preț ce pot surveni subsecvent plasării Comenzii.

  3. În situația în care, din erori tehnice sau umane, la momentul plasării Comenzii pe Pagina individuală figurează un preț mai mic cu 60% sau mai mult față de media prețului unitar al unor Bunuri sau Servicii similare publicate pe Site în ultimele 3 luni anterioare plasării Comenzii, Vânzătorul își rezervă dreptul de a invalida Comanda pe motiv de preț eronat.

  4. Vânzătorul are opțiunea liberă de a emite și distribui coduri de reducere a prețurilor afișate pe Paginile individuale, conform politicii proprii de promovare și marketing. În situația în care Cumpărătorul deține un cod valid de reducere, îl poate utiliza cel târziu în pasul de completare a detaliilor Comenzii. Aplicarea unui cod de reducere nu este posibilă după plasarea unei Comenzi. Vânzătorul își rezervă dreptul de a revoca în orice moment codurile de reducere emise și distribuite, care nu au fost utilizate până la data revocării. În mod extraordinar, dacă există indicii cu privire la activități frauduloase în legătură cu astfel de coduri de reducere, Vânzătorul își rezervă dreptul de a le revoca inclusiv după utilizarea codului de reducere în cadrul unei Comenzi, cu majorarea corespunzătoare a prețului Comenzii prin readăugarea valorii reduse inițial în baza codului.

  5. Prețul poate fi achitat de Cumpărător în avans, la momentul plasării Comenzii, prin card bancar sau prin ordin de plată. În cazul plăților prin card bancar, prețul este considerat achitat la momentul la care Cumpărătorul primește o confirmare scrisă a plății din partea operatorului plății. În cazul plăților prin ordin de plată, prețul este considerat achitat la momentul creditării contului bancar al Vânzătorului cu contravaloarea prețului Comenzii.

  6. Cumpărătorul suportă toate costurile și spezele asociate plății prețului, pretinse de banca sa și/sau de emitentul cardului bancar pe care îl utilizează pentru plată, inclusiv dar fără a se limita la: comisioane de plată sau conversie valutară, costuri de creditare, diferențe de curs valutar, risc valutar și alte asemenea.

  7. Vânzătorul nu stochează datele de card bancar utilizate de Cumpărător pentru plata unei Comenzi. Aceste date sunt prelucrate și pot fi stocate exclusiv de instituțiile bancare/operatorii de plăți care gestionează plata.

  8. Plățile cu cardul efectuate pe Site sunt operate de: Stripe.

  9. Prețul poate fi achitat de Cumpărător la Livrare, în sistem de ramburs. În cazul plăților la Livrare, prețul este considerat achitat la momentul la care Cumpărătorul primește de la Vânzător/intermediarul desemnat de Vânzător documentul care atestă remiterea prețului de către Cumpărător.

  10. Vânzătorul îi emite Cumpărătorului o factură pentru prețul plătit pentru Comandă. Factura poate fi comunicată Cumpărătorului în format electronic sau fizic, în funcție de opțiunea Vânzătorului; Cumpărătorul consimte la oricare variantă de comunicare a facturii și lasă formatul de comunicare la latitudinea Vânzătorului.

  11. În situația în care, din motive de garanție sau exercitare a dreptului de retragere din Contract, este necesară operarea unei restituiri de preț, aceasta se realizează de Vânzător în termen de 14 zile lucrătoare de la confirmarea îndeplinirii condițiilor de restituire. Pentru plățile cu card bancar, restituirea se va opera prioritar pe cardul cu care a fost executată plata. Pentru plățile în sistem de ramburs, precum și atunci când Cumpărătorul oferă Vânzătorului instrucțiuni în acest sens, restituirea se poate opera în contul bancar indicat de Cumpărător, deschis la o bancă din România.

 

 1. SERVICII DIGITALE DE PLATĂ

 

  1. Plata se efectuează prin intermediul platformei aparținând Stripe, relațiile contractuale privind efectuarea plății Comenzii stabilindu-se direct între Client/Cumpărător și Stripe Inc. Cumpărătorul ia act că Vânzătorul nu este un furnizor sau operator de servicii digitale de plată.

  2. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventuale daune rezultate din efectuarea plății și/sau de întârzieri/anulări ale plății datorate furnizorului de servicii digitale de plată.

  3. Prin aderarea la termenii și condițiile de față, Cumpărătorul declară că platforma Stripe îi conferă garanții adecvate de securitate digitală și exonerează Vânzătorul de răspundere în ce privește potențialele breșe de securitate digitală, atacuri digitale, hacking, infectarea cu viruși, troieni, malware, indisponibilitatea serviciilor și alte asemenea incidente în legătură cu Siteul și/sau dispozitivele prin intermediul cărora Cumpărătorul accesează Siteul.

  4. Prin efectuarea plății prin intermediul platformei Stripe, Clientul/Cumpărătorul aderă la termenii și condițiile prevăzute la următoarea adresă: https://stripe.com/en-ro/ssa

 

 1. LIVRAREA

 

  1. Vânzătorul livrează Comanda la adresa indicată de Cumpărător la momentul plasării Comenzii. Vânzătorul livrează exclusiv pe teritoriul geografic al României.

  2. Comenzile sunt livrate de Vânzător prin intermediul unor servicii terțe de curierat, în condițiile descrise în pagina de Site destinată condițiilor de Livrare.

  3. Bunurile sunt date în producție la momentul plasării comenzii. Ca regulă generală, bunurile vor fi finalizate și predate curierului în termen de 5 zile de la confirmarea comenzii.

  4. În mod excepțional, bunurile aflate în stocul Vânzătorului sunt predate de către Vânzător curierului în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul confirmării Comenzii. Bunurile care nu se regăsesc în stocul Vânzătorului la data Comenzii, dar care pot fi reaprovizionate sunt predate de către Vânzător curierului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul reaprovizionării.

  5. Bunurile sunt ambalate de Vânzător pentru livrare în ambalaje de unică folosință din carton sau plastic. Opțional și contra cost,  sub rezerva publicării de către Vânzător a unei astfel de opțiuni pe Site, Cumpărătorul poate solicita ambalarea Bunurilor în ambalaje personalizate pentru cadou. Cumpărătorul are obligația ca după primirea Comenzii să gestioneze ambalajele în mod responsabil și sustenabil, fie prin reutilizare, fie prin predarea  către un operator autorizat pentru reciclare.

  6. Cumpărătorul suportă contravaloarea Livrării. Costurile estimative de livrare pot fi afișate pe Paginile individuale sau în pagina de Site destinată condițiilor de Livrare; aceste costuri au caracter informativ, nu contractual. Costurile finale de livrare, cu caracter contractual, sunt afișate în Contul Cumpărătorului la momentul plasării Comenzii.

 

 

 

 1. GARANȚII.

 

  1. Vânzătorul garantează Cumpărătorul conformitatea Bunului/Serviciului existentă la momentul Livrării. Vânzătorul nu răspunde pentru neconformitatea  Bunului/Serviciului survenită din cauze subsecvente Livrării.

  2. În cazul lipsei conformității, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată. O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune Vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate; importanța lipsei de conformitate;dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Cumpărător. O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă Vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

  3. Măsurile reparatorii vor fi luate de Vânzător în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data returnării de către Cumpărător a Bunurilor/Serviciilor reclamate ca neconforme.

  4. Pentru Bunurilor textile/vestimentare, Vânzătorul oferă o garanție comercială de 6 luni, specifică produselor a căror durată medie de utilizare este evaluată la 6 luni. 

  5. Garanțiile asociate Bunurilor textile/vestimentare sunt condiționate de respectarea de către Cumpărător a condițiilor de întreținere a Bunurilor regăsite în documentația aferentă Bunurilor și/sau etichetele atașate Bunurilor.

 

 

 

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACT.

 

  1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract și să returneze Bunurile ce fac obiectul Comenzii în termen de 14 zile de la Livrare, fără a fi necesară indicarea sau justificarea unor motive din partea Cumpărătorului, conform OUG nr. 34/2014.

  2. Dreptul de retragere se exercită printr-o informare scrisă neechivocă transmisă de Cumpărător și recepționată de Vânzător.

  3. În termen de 14 zile de la manifestarea intenției de retragere, Cumpărătorul are obligația să îi returneze Vânzătorului Bunurile cu privire la care se exercită dreptul de retragere. Costurile privind returnarea Bunurilor (ambalare, curier ș.a.) sunt suportate integral de către Cumpărător.

  4. Sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retragere Serviciile prestate de Vânzător până la data exercitării dreptului de retragere, dintre care se enumeră cu caracter exemplificativ: confecționarea unor Bunuri personalizate sau după specificațiile Cumpărătorului; Bunuri care nu sunt adecvate pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător; realizarea de piese vestimentare la solicitarea Cumpărătorului cu alte dimensiuni decât opțiunile afișate în Pagina individuală; ambalarea personalizată a Bunurilor.

  5. Exercitarea dreptului de retragere cu privire la Bunuri/Servicii vestimentare este posibilă în măsura în care Cumpărătorul a utilizat Bunurile/Serviciile strict pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor și probarea pieselor vestimentare, fără a le îndepărta etichetele, fără a le utiliza prin purtare, fără a le aduce modificări, fără a le păta, fără a le spăla/curăța/călca. Pentru claritate, nu vor fi acceptate pentru returnare Bunurile care prezintă modificări fizice, semne de purtare, lipsa etichetelor sau a ambalajelor originale.

  6. În măsura în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, Cumpărătorul este responsabil în ce privește diminuarea valorii Bunurilor/Serviciilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii Bunurilor/Serviciilor este evaluată și documentată de Vânzător după ce acestea sunt returnate.

  7. După exercitarea de către Cumpărător a dreptului de retragere și după recepționarea de către Vânzător a Bunurilor/Serviciilor returnate, Vânzătorul îi restituie Cumpărătorului prețul achitat pentru aceste Bunuri/Servicii, cu reținerea, dacă este cazul, a valorii diminuate potrivit clauzei precedente. 

 

 

 1. CESIUNEA.

 

  1. Vânzătorul are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile ce decurg din Comandă și/sau Contract către orice terță persoană, fără a fi necesar acordul Cumpărătorului. În egală măsură, Vânzătorul are dreptul să subcontracteze serviciile unor terți pentru executarea Comenzii sau a Contractului.

 

 

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

  1. Întreg Conținutul disponibil pe Site reprezintă proprietatea intelectuală a Vânzătorului. 

  2. Este interzisă copierea, descărcarea, replicarea, imitarea, editarea, modificarea, distribuirea sau publicarea Conținutului fără acordul scris prealabil al Vânzătorului. 

  3. Este interzisă utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele de comerț electronic guvernate de termenii și condițiile de față.

  4. Niciun demers al Vânzătorului (cum este corespondența contractuală, comercială sau publicitară) nu va putea fi interpretat ca o transmitere sau cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală.

 

 1. SERVICIILE DIGITALE

 

  1. Siteul Vânzătorului și toate serviciile digitale asociate sunt găzduite pe platforma Wix (https://www.wix.com/). Cumpărătorul ia act că Vânzătorul nu este un furnizor sau operator de servicii digitale și că accesul Vânzătorului la platforma informatică a Siteului este limitat la estetica Siteului și funcțiile de comerț electronic. 

  2. Prin aderarea la termenii și condițiile de față, Cumpărătorul declară că platforma Wix îi conferă garanții adecvate de securitate digitală și exonerează Vânzătorul de răspundere în ce privește potențialele breșe de securitate digitală, atacuri digitale, hacking, infectarea cu viruși, troieni, malware, indisponibilitatea serviciilor și alte asemenea incidente în legătură cu Siteul și/sau dispozitivele prin intermediul cărora Cumpărătorul accesează Siteul.

  3. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru reținerea datelor și credențialelor de autentificare în Cont. Vânzătorul nu are acces la aceste informații, nu le poate stoca și nu le poate recupera. Orice astfel de incidente de recuperare a accesului asupra Contului pot fi rezolvate exclusiv prin intermediul serviciilor digitate puse la dispoziție de platforma Wix.

 

 

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  1. Vânzătorul prelucrează date cu caracter personal (Datele) în acord cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 și cu legislația română incidentă în materie.

  2. În calitate de operator al datelor cu caracter personal, Vânzătorul prelucrează următoarele Date ale Cumpărătorului: nume, prenume, data nașterii, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondență, cont bancar, date de card.

  3. Datele sunt prelucrate în scopul oferirii Cumpărătorului a serviciilor de comerț electronic disponibile prin intermediul Siteului, respectiv în scopul efectuării Comenzilor și a executării Contractelor, pentru:

   1. Crearea și administrarea Contului;

   2. Prelucrarea Comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

   3. Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la Comandă sau Bunurile/Serviciile achiziționate;

   4. Returnarea produselor conform prevederilor legale;

   5. Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

   6. Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările Cumpărătorului cu privire la Comandă;

   7. Conformarea la legislația fiscală și contabilă.

  4. Datele pot fi prelucrate prin intermediul platformei Wix, care acționează ca și persoană împuternicită de operator, în acord cu propriile condiții de confidențialitate publicate la adresa https://www.wix.com/about/privacy.

  5. Datele necesare pentru plata Comenzilor pot fi prelucrate prin intermediul furnizorului serviciilor de plăți Stripe Inc., în acord cu propriile condiții de confidențialitate publicate la adresa https://stripe.com/en-ro/privacy

  6. Numele, prenumele și adresa de e-mail a Cumpărătorului pot fi prelucrate în scopuri de marketing, prin transmiterea de către Vânzător a unor mesaje electronice privind comunicări comerciale, informații promoționale, articole de interes și alte asemenea. Prelucrarea acestor Date în scopul declarat poate fi realizată doar în baza consimțământului prealabil al Cumpărătorului.

  7. Datele prelucrate sunt păstrate pentru toată durata în care Cumpărătorul are deschis un Cont pe Site. Sub rezerva închiderii Contului, Datele prelucrate în scopul executării unui Contract sunt păstrate de Vânzător pentru o perioadă de cel puțin 10 ani în baza prevederilor legale privind contabilitatea. 

  8. Datele pot fi puse la dispoziția unor terți în vederea executării Comenzilor și a Contractelor sau din rațiuni de securitate digitală. Astfel de terți sunt: furnizori de servicii de curierat, servicii de plată, servicii bancare, servicii IT. Transmiterea Datelor către terți are loc în baza unor contracte, cu asigurarea unor practici adecvate de confidențialitate.

  9. Vânzătorul nu transmite Datele către persoane din afara României. Cu toate acestea, în cadrul oferirii serviciilor digitale pentru găzduirea și funcționarea Siteului, platforma Wix poate stoca sau transfera unele Date în afara României, în acord cu propria politică de confidențialitate.

  10. Securitatea Datelor este asigurată prin intermediul serviciilor platformei Wix, care are implementate standarde contemporane de securizare a serverelor și criptare a Datelor.

  11. Persoanele ale căror Date sunt prelucrate (Persoanele vizate) au cel puțin următoarele drepturi

   1. Dreptul la informare. Persoanele vizate vor fi informate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător.

   2. Consimțământul. Atunci când prelucrează date cu caracter personal pe bază de consimțământ, Vânzătorul va utiliza metode clare de obținere a consimțământului Persoanei vizate. Consimțământul persoanei vizate trebuie să fie neechivoc și să conste într-o conduită activă precum semnarea unui document, bifarea unor opțiuni într-un formular, transmiterea unei corespondențe scrise sau alte asemenea. Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul.

   3. Accesul la date. Vânzătorul va asigura la cererea Persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate acces la următoarele informații: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, perioada de stocare, destinatarii,  dreptul de a cere rectificarea/ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării.

   4. Restricționarea prelucrării. Persoana vizată va putea limita, la cerere, categoriile de date cu caracter personal ce sunt prelucrate, precum și scopul prelucrării. Restricționarea prelucrării nu va opera atunci când prelucrarea datelor este impusă de lege sau este indispensabilă executării unui Contract.

   5. Rectificarea și ștergerea datelor. Persoana vizată va putea obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau completarea datelor cu caracter personal incomplete. Persoana vizată are dreptul la ștergerea datelor în condițiile Regulamentului.

  12. Orice Persoană vizată are dreptul de a se adresa Vânzătorului în legătură cu Datele sale, telefonic la numărul +40742348710, prin e-mail la adresa contact@kumotz.com sau prin poștă la adresa Bd Dacia 34, bl U55, ap 11, Oradea, Bihor.

 

 

 1. POLITICA DE COOKIES ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

 

  1. Vânzătorul implementează politica de cookies și tehnologii similare a platformei Wix, disponibilă la adresa https://www.wix.com/about/cookie-policy.

  2. Vânzătorul restricționează colectarea de cookies la cele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Siteului.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

  1. Răspunderea juridică a Vânzătorului în raport cu Cumpărătorul și a Cumpărătorului în raport cu Vânzătorul este limitată la valoarea Comenzii și/sau a Contractului în legătură cu care se antrenează răspunderea.

  2. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii sau pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor/Serviciilor după livrare, și în special pentru pierderea acestora.

  3. Limitarea răspunderii nu se aplică atunci când Cumpărătorul îi cauzează Vânzătorului un prejudiciu în una din următoarele situații:

   1. Prin încălcarea dreptului de proprietate intelectuală al Vânzătorului;

   2. Prin utilizarea de către Cumpărător a unor mijloace frauduloase de plasare și plată a Comenzii.

 

 

 

 

 1. FORȚA MAJORĂ

 

  1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

  2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului.

 

 

 

 1. ALTE CLAUZE

 

  1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a revizui termenii și condițiile de față, având obligația de a publica pe Site cea mai recentă ediție, cu indicarea datei la care a avut loc ultima revizuire.

  2. Orice raporturi juridice decurgând din utilizarea Siteului, a Contului, din plasarea Comenzilor sau în legătură cu Contractele sau, în general, alte raporturi dintre Vânzător și Cumpărător, vor fi guvernate de legea română.

  3. Orice litigii decurgând din utilizarea Siteului, a Contului, din plasarea Comenzilor sau în legătură cu Contractele sau, în generale, alte litigii dintre Vânzător și Cumpărător, vor fi de competența instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca, România.